KG rúry, HT rúry, LDPE a drenážne rúry, Izolácie, šachty a prísl.